DKAB Ders Notları/9-10-11-12.Sınıf

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersimiz kapsamında hazırlamış olduğumuz ders notlarımızla ünite konularını özet olarak sunmaktayız. Sınıflar ve ünite düzeyindeki ders notlarının yazıcıdan çıktısını alacaksanız indirdikten sonra yazıcıdan yazdırınız. Direkt açılan sayfadan yazdırmanızı kalite açısından önermiyoruz.

 1. Ünite: Bilgi ve İnanç
 2. Ünite: Din ve İslam
 3. Ünite: İslam ve İbadet
 4. Ünite: Gençlik ve Değerler
 5. Ünite: Gönül Coğrafyamız

 1. Ünite: Allah ve İnsan İlişkisi
 2. Ünite: Hz. Muhammed ve Gençlik
 3. Ünite: Din ve Hayat (Hazırlanmadı)
 4. Ünite: Ahlaki Tutum ve Davranışlar (Hazırlanmadı)
 5. Ünite: İslam Düşüncesinde Siyasi, İtikadi ve Fıkhi Yorumlar

 1. Ünite: Dünya ve Ahiret
 2. Kur’an’a Göre Hz. Muhammed
 3. Ünite: Kur’an’da Bazı Kavramlar(Hazırlanmadı)
 4. Ünite: İnançla İlgili Meseleler
 5. Ünite: Yahudilik ve Hristiyanlık (Hazırlanmadı)

 1. Ünite: İslam ve Bilim (Hazırlanmadı)
 2. Ünite: Anadolu’da İslam (Hazırlanmadı)
 3. Ünite: İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar (Hazırlanmadı)
 4. Ünite: Güncel Dini Meseleler (Hazırlanmadı)
 5. Ünite: Hint ve Çin Dinleri (Hazırlanmadı)