Beş Vakit Namaz

Beş vakit namaz vakitlerini ve rekat sayılarını içeren bir afiş çalışmasıdır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretiminde kullanılmak üzere görsel materyal olarak tasarlanmıştır.