OkuYorum: Uygarlığa Aşkla Direnmek

Yazar D.Ali Taşçı denemelerine yer veriyor bu eserinde. Kitap üç bölüme ayrılana denemelerden oluşuyor. Birinci bölüm UYGARLIK, ikinci bölüm AŞK, üçüncü bölüm DİRENMEK olarak ayrılmış denemeler. Bölümler içinde dikkat çekici başlıklar ve sürükleyici içerikler yer alıyor. Yüz yirmi sayfadan oluyor eser. Denemelerin çok uzun olmayışı, dilin sade oluşu, sormaya sorgulamaya ve anlamaya sevk ediyor insanı. Bir daha bakmamıza sebep oluyor her şeye.

Uygarlık ve Medeniyet, her ne kadar eş anlamlı olarak bilinse de amaç ve netice itibariyle aynı şeyler değildir. Hatta birbirlerine tamamen zıt iki kavram olduğunu bile söyleyebiliriz.

Uygarlık, çatışma kültürüne dayanır, çünkü ‘sahip olmak adına varlığını gösterir. Bir nefs-i emmare imparatorluğudur ki kralı şeytandır. Medeniyet ise vahiyle aydınlanan aklın dünyayı ihya ve inşa faliyetidir. Fanilikle kuşanmış insanların dünya yolculuğunda bıraktıkları izlerdir…

Dursun Ali TAŞÇI

Yazar eserinde uygarlık ve medeniyet karşılaştırması ve temellendirmesi yapıyor. İnsanın beslendiği değerlerin bakışına hayatına ortaya koyduğu şeylere etkisini hissettiriyor. Yeniden medeniyet kurmamız için gerekenlere değiniyor.

Derdini satıyor bize yazar adeta.

Ben de diyorum ki Müslüman dertli insandır.

Okuyalım.

Yazar D. Ali Taşçı Haber 7’de yazılarına devam etmektedir.