10.Sınıf 1.Ünite-Allah-İnsan İlişkisi | Etkileşimli İçerikler/Videolar

10. Sınıf 1. Ünite kapsamında Esmaü’l-Hüsna, Allah’ın Sıfatları, İnsanın Allah ile İrtibatı vb. konularda konu slaytı ve interaktif değerlendirme etkinlikleri ve videolar hazırladık. Bu konu kapsamında TYT ve AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları soruları sorulmaktadır. Konuyu kavradığını düşünen öğrencilerimiz durumlarını değerlendirebilir.

İnsanın Allah İle İrtibat Yolları

O, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allah’tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.

O, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah’tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah’tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.

O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. ” (Haşr Suresi, 22-23-24)