Regaib Kandili

Regaib; kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış anlamındaki “ragibe” kelimesinin çoğuludur. Hadis ve fıkıh literatüründe ise ragaib; bol sevap ve mükâfat, faziletli amel mânalarında kullanılır. Hicrî takvime göre yedinci ay olan ve üç aylardan ilki kabul edilen Receb ayı’nın ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur. Recep ayının faziletine dair hadisler yer almakla birlikte, Regaib gecesiyle ilgili özel bir ibadet bulunmamaktadır. Üç aylar ikliminde olunması nedeniyle bu günlerde nafile olarak oruç tutmak, sadaka vermek, tövbe istiğfarda bulunmak, namaz kılmak, hayır hasenatta bulunmak önemlidir. Ramazan ayına doğru ilerlerken bu önemli gün ve geceleri iyi değerlendirmek, Ramazan ayı için hazırlık yapmak faydamıza olacaktır.