12.Sınıf 3. Ünite | İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar

Din Kültürü ve Ahlak 12.sınıf 3.Ünite konuları kapsamında özetlenmiş ders içeriği ve etkileşimli sorular yer almaktadır. Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu, Tasavvufi Düşüncenin Ahlaki Boyutu, Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar, Kur’an’dan Mesajlar: Hucurât Suresi 10. Ayet konularını ve alt konularını işleyerek değerlendirme yapılmaktadır.

Ünite bütünlüğü içinde özet tekrar yapılabileceği gibi, ders işleme sürecinde de bu materyalden yararlanılabilir. YKSde ünite kapsamında soru sorulmaktadır.