Yahudilik ve Hristiyanlık-İnteraktif Sunu

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi lise müfredatı kapsamında hazırlamış olduğumuz etkileşimli sunudur. Ders konularını destekleyici, görsel zenginlik kazandırılmış ve öğrenmeyi değerlendirici sorularla ölçme yapılan bir sunudur. Konu kapsamında TYT ve AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları gelebilmektedir.


YAHUDİLİKHRİSTİYANLIK