12. Sınıf 2.Ünite | Anadolu’da İslam

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 12.Sınıf 2. Ünite-Anadolu’da İslam ünitesi kapsamındaki ders içeriklerimiz, sunu, etkinlikler ve video anlatımıyla zenginleştirilmiştir. Ünite kapsamında Türklerin Müslüman olma süreci; Anadolu, Horasan ve Balkanlar’da İslam’ın yayılmasında ribatların, fütüvvet ve ahilik teşkilatının önemi; dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan şahsiyetleri tanımış olacağız.

Özetleyerek hazırladığımız notlarda vurguladığımız yerler üniversite sınavlarında da çıkıyor.