Ay Işığı-2

Parmağımı uzattım, aldım
Karşımda uzun, ama
Zamanın öncesinden,
Zamanın tanığı
Uzun saçlı ay ışığı

Yol gösterir oldu bana
Kavşakta.
Sağda dört köşeli, kare bir oda
Solda dikdörtgen bir masa
Ve gülümsüyor sana 
Uzun saçlı ay ışığı

Karşımda dikdörtgen ve yağlı,
Boyalı, gülümseyen,
Ama gözlerinde kızgınlık
Alnında aydınlık,
Genelde donuk ve solgun tabloya
Ölgün ölgün bakıyor ay ışığı

21 Şubat 2006 – Damyeri | Musa AYDOĞDU