9.Sınıf 1.Ünite | Çoktan Seçmeli Test

Bilgi ve İnanç ünitesi (9/1) kazanımlarını bir bütün olarak ölçme ve değerlendirme amacıyla hazırlanmış bir testtir. Bu test soruları MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış, tarafımızdan da online test haline dönüştürülmüştür. Ünite sonunda uygulanmalıdır.