OkuYorum: Ey Oğul!

İmam Gazali’nin bir öğrencisinin isteği üzerine yazmış olduğu ve kısa kısa öğütlerini içeren bir kitap bu.

İmam Gazzâlî’nin ölümünden (1111) beri dokuz asırdan fazla zaman geçmiştir. Felsefe, kelâm ve fıkha dair yazdığı eserler bugün dahi değerini korumaktadır.

 Bu eser, hacminin küçüklüğüne rağmen -ki 80 sayfalık bir cep kitap- onun en önemli eserlerindendir.

Bir alimin bütün ömrünün birikimlerinin bir ruh olarak içine sindiğini eser boyunca hissediyorsunuz.

Tasavvuf, maneviyat ve ahlaki değer içerikli öğütleri herkese bir şey söylüyor. Farklı boyutlarıyla yeniden bakmayı öğretiyor görene. Köre ne?

Eser Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkmıştı… Ramazan ayındayız ve Diyanet yayınlarında %40 civarı indirimler de mevcut.

İyi okumalar.