OkuYorum: İhtida Öyküleri

Bu kitapla ihtida hikâyeleri sunulan Batılı Müslümanların önemli bir kısmını İslamiyet’e çeken asıl ögenin Kur’an-ı Kerim olduğu görülmektedir. Eser Avrupa ve Amerika’dan mühtedilerin hayat hikâyelerini ve İslamiyet’i tercih nedenlerini sunuyor.

İmanın oluşum süreci, arayışlar, sorular, sorgulamaların yanında tasdik süreci, ikrar ve karşılaşılan güçlükler anlatılıyor.

İman tasdik, iman ikrar, iman amel, iman bilgi bağlamında satır aralarında çok şeyin olduğu bir eser.